Data Center TOPICS

Polaritetens betydelse för MPO/MTP

Share

MPO/MTP är en flexibel, hållbar samt skalbar teknisk lösning med hög densitet, och är samtidigt en av de mest relevanta teknikerna för att migrera system över till 40 & 100G Ethernet. En av stötestenarna som en nätverksdesigner behöver tänka på, är hur man försäkrar sig i att rätt polaritet på sändande/mottagande fibrer uppnås från start till mål eller ände till ände. TIA568-standarden ger tre sätt som detta kan uppnås på – vilka beskrivs nedan.

Kablar för tre polarisationsmetoder

De tre metoderna är beskrivna i standarden TIA568 och kallas metod A, metod B och metod C. För att anpassa till dessa tre metoder finns tre kabeltyper; Typ A, Typ B och Typ C av MPO-trunk-kabel, nedan beskrivs hur kablarna kopplas i de olika metoderna.

MPO Trunk kabel Typ A: Typ A kallas också rak kabel denna kabel har nyckling key-up på ena sidan och key-down på den andra, det betyder att fiber position p1, p2, … p12 går till p1, p2 … p12 på andra sidan. Bilden visar hur en Typ A kabel kopplas.

MPO-Trunk-kabel Typ B: Typ B kallas också korsad kabel, denna kabel har nyckling key-up på ena sidan och key-up även på den andra. Det betyder att fiber position p1, p2, … p12 går till p12, p11 … p1 på andra sidan. Bilden visar hur en Typ B kabel kopplas:

MPO-Trunk-kabel Typ C: Typ-C-kabeln har fibern korsad parvist så den liknar Typ A med nyckling key-up på ena sidan och key-down på andra sidan. Korsningen blir p1 på ena sidan blir p2, p2 blir p1, p3 blir p4 och så vidare. Bilden visar hur en Typ-C-kabel kopplas.