Passive Optics

پچکورد فیبر نوری Fiber Optic Patch Cord

Share

پچ کورد فیبر نوری کابلی است که دو سر آن متصل به کانکتور فیبر نوری است . پچ کورد ها در تجهیزات و قطعات فیبر نوری نقش اتصال و انتقال دیتا را انجام میدهد و نام دیگر انها پچ کیبل میباشد . پچ کورد های متفاوتی وجود دارد که انواع کانکتورهای متصل به سر پچکورد ها باعث به وجود آمدن این تنوع میشوند.

برخی از کانکتور های مورد استفاده در تولید پچ کورد های فیبر نوری عبارتند از:

SC, FC , LC , ST, DIN, MPO, MTP, E2000, MTRJ, MU, etc

دسته بندی انواع پچ کورد فیبر نوری :

پچ کورد های فیبر نوری از لحاظ صیقلی که بر روی فرول های کانکتور ها داده میشود به 3دسته PC , UPC , APC تقسیم میشوند که پر کاربرد ترین نوع آنها در کشور ما PC میباشد.

اندازه:

اندازه قطر فیبرهای معمول 125 میکرون می باشد. ( قطر موی انسان 100 میکرون است) اندازه قطر داخلی 9 میکرون برای فیبر سینگل مود و 50 میکرون برای فیبر مالتی مود می باشد.

فرول چیست؟
هر کانکتور متصل به سر پچ کورد شامل یک عنصر برای انتقال داده میباشد که میتواند از متریال های متفاوتی تولید میشود که این متریال ها عبارتند از : پلاستیکی ، سرامیکی و مسی . مرغوبترین نوع آنها متریال سرامیکی میباشد.

FC-FC Simplex Fiber Patch Cable

Connector: FC/PC, FC/UPC, FC/APC, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex & Duplex or more

LC-LC Simplex Fiber Patch Cable

Connector: LC/PC, LC/UPC, LC/APC, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex & Duplex or more

SC-SC Simplex Fiber Patch Cable

Connector: SC/PC, SC/UPC, SC/APC, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex & Duplex or more

ST-ST Simplex Fiber Patch Cable

Connector: ST/PC, ST/UPC, ST/APC, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex & Duplex or more

E2000-E2000 Simplex Fiber Patch Cable

Connector: E2000/PC, E2000/UPC, E2000/APC, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex & Duplex or more

MU-MU Simplex Fiber Patch Cable

Connector: MU, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, Cores: Simplex

MTRJ-MTRJ Fiber Patch Cable

Connector: MTRJ, Classification: Singlemode OS1, OS2 or Multimode (OM2, OM3, OM4), Jacket: 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm.